Kasinoiden mainostaminen Suomessa

Suomalaiset ovat tottuneet näkemään rahapelien mainoksia niin televisiossa, internetissä kuin katukuvassakin. Kauppareissu näkemättä rahapelimainoksia on hiljattain alkanut olemaan mahdollista. 

Veikkauksen monopoliasema ja sen mainonnan sääntely ovat aiheita jotka herättävät keskustelua ja kritiikkiä. Mutta Veikkaus ei ole ainut.

Kotimaisen systeemin ulkopuolella toimivien nettikasinoiden mainoksia saat ulkomaisilla nettisivuilla, television sekundakanavoilla ja joskus, jopa sosiaaliset verkostot kuten esimerkiksi Facebook ja Youtube sen sallivat.

Tässä artikkelissa syvennymme siihen, miten kasinoiden ja muiden rahapelien mainostaminen on Suomessa säädeltyä, sekä miten Veikkaus ja muut toimijat ovat toimineet rajojen sisällä ja ulkopuolella. Ja miltä näyttää rajan demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Huomioi, että artikkelissa ei kerrota lainopillisia neuvoja. 

Rahapelien mainonnan sääntely Suomessa

Suomessa rahapelien mainonta on tiukasti säädeltyä. Lainsäädännön mukaan ainoastaan Veikkaus saa markkinoida rahapelejä maan sisällä. Arpajaislaki ja kuluttajansuojalaki asettavat raamit sille, miten rahapelejä saa mainostaa. Mainonnan tulisi olla vastuullista: se ei saa esimerkiksi kannustaa kohtuuttomaan pelaamiseen tai suunnata alaikäisille. 

Poliisihallitus valvoo rahapelien markkinoinnin noudattamista, ja Veikkaus on velvollinen antamaan vuosittain selvityksen mainonnastaan sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle.

Veikkauksen mainonta ja kritiikki

Veikkauksen mainonta on herättänyt kritiikkiä, ja yhtiö on itsekin myöntänyt tehneensä virheitä. Veikkaus on reagoinut kritiikkiin muun muassa laittamalla osan mainonnastaan tauolle ja tekemällä ulkopuolisen selvityksen markkinoinnistaan. 

Veikkaus on joutunut tasapainoilemaan vastuullisen mainonnan vaatimusten ja ulkomaisilta rahapeliyhtiöiltä tulevan kilpailupaineen välillä. 

Veikkauksen mukaan mainonnan tarkoituksena on ohjata pelaajat kotimaisiin, valvottuihin peleihin, mutta samalla on tärkeää varmistaa, että mainonta ei lisää pelihaittoja.

Laittomasta rahapelien mainonnasta seuranneet oikeustoimet

Suomessa on nähty useita tapauksia, joissa henkilöitä tai yrityksiä on sakotettu tai tuomittu ehdolliseen vankeuteen rahapelien laittoman mainonnan vuoksi. 

TapausVuosiKuvausSeuraamus
PAF2013PAF:in toiminta herätti erityisestii keskustelua ja poliisin mielenkiinnon.Ei esitutkintaa PAF:in internetissä mantereella toimeenpanemista rahapeleistä
Jokerit2015Helsingin Jokerit vaihtoi SM-liigasta KHL-liigaan. Jokerit solmi uuden kansainvälisen yhteistyökumppanuuden NordicBet-vedonlyöntibrändin kanssa. Diili käsitti mm. logon Jokereiden paitaan.Poliisihallitus katsoi, että Jokerien ja NordicBetin välinen toiminta oli markkinointisääntöjen vastaista, sillä Suomessa vain lailliset rahapelitoimijat saavat markkinoida rahapelejä. Jokerit oli eri mieltä ja ei katsonut toimintansa olevan lainvastaista.
Seuraamuksena tuli kuitenkin uhkasakko ja yhteistyön päättyöminen.
Ilja Janitskin2018Ilja Janitskin, MV-lehden perustaja sai toiminnollaan sai laajaa huomiota ja herätti keskustelua julkaisun aiheuttamasta vihapuheesta ja arpajaislain rikkomisesta.Ilja Janitskin sai käräjäoikeuden tuomion monista rikoksista, mukaan lukien rahapelirikoksesta, joka liittyi ulkomaisten vedonlyönti- ja uhkapelisivustojen mainostamiseen Suomessa.
Tapauksesta valitettiin hoviin. Janitskin menehtyi ennen päätöstä, mutta käräjäoikeuden tuomio jäi voimaan. Hänen kuolemansa jälkeen määrättiin, että korvaukset ja oikeudenkäyntikulut tuli maksaa kuolinpesän varoista, mikä kertoo oikeusprosessin pitkäkestoisesta vaikutuksesta hänen perillisilleen
Vesa-Matti Loiri2020Veskun 75-vuotis synttärigaala osoittautuikin rahapeliyhtiön (Kolikkopelit (Kindred Group)) mainokseksi.Tutkintapyyntöä harkittiin. Ei tietoa lopputuloksesta.
BML Group Ltd2023Bettsson, eli maltalle rekisteröity BML Group, on tarjonnut pelejään suomalaisille oman lisenssinsä avulla. Poliisihallitus kielsi markkinoinnin Suomessa, asetti 2,4 miljoonan euron uhkasakon2,4 miljoonan euron uhkasakko ja suomen kielen poistaminen Betssonin sivuilta.
Lauri Kangas2023Lauri Kangas (Lateksituppi) mainosti muiden yhteistyökumppaneiden ohessa kasinoita sosiaalisessa mediassa, 1.5.2020 – 18.5.2021 välisenä aikana, ja samaan aikaan asui osittain Suomessa.50 päivää ehdollista vankeutta, tuomittiin menettämään valtiolle 51 300 euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä.

Taulukko näyttää, että Poliisihallitus seuraa aktiivisesti rahapelien markkinoinnin sääntelyn noudattamista ja on valmis puuttumaan laittomuuksiin.

Mikä on sallittua, mikä ei?

Rahapelien mainonnan sääntely Suomessa on selkeä, mutta samalla monimutkainen. Suomen lainsäädännössä on asetettu tiukat raamit rahapelien markkinoinnille, jotka keskittyvät erityisesti vastuullisuuteen ja alaikäisten suojeluun. Tässä osiossa käymme läpi, mikä on sallittua ja mikä ei rahapelien mainonnassa Suomessa.

Sallittua:

  • Veikkauksen mainonta: Ainoastaan Veikkaus Oy:llä on oikeus markkinoida rahapelejä Suomessa. Veikkauksen mainonnan on noudatettava vastuullisen markkinoinnin periaatteita, jotka estävät muun muassa kohtuuttoman pelaamisen kannustamisen ja alaikäisille suunnatun mainonnan.
  • Vastuullisuusviestintä: Mainonnan on korostettava pelaamisen vastuullisuutta, tarjottava tietoa pelihaitoista ja ohjattava tarvittaessa apua tarvitsevia tukipalveluihin.
  • Rajoitetut markkinointikanavat: Veikkaus saa käyttää erilaisia markkinointikanavia, kuten televisiota, internetiä ja printtimediaa, mutta sen on varmistettava, että mainonta on linjassa sääntelyvaatimusten kanssa.

Ei sallittua:

  • Ulkomaiset kasinot: Suomessa toimiluvan ulkopuolella olevien ulkomaisten kasinoiden ja rahapeliyhtiöiden mainonta on kiellettyä. Tämä käsittää mainonnan internetissä, sosiaalisessa mediassa, televisiossa ja muissa medioissa.
  • Kohtuuttoman pelaamisen kannustaminen: Mainonta ei saa kannustaa kohtuuttomaan pelaamiseen tai esittää pelaamista ratkaisuna taloudellisiin ongelmiin.
  • Alaikäisille suunnattu mainonta: Rahapelien markkinointi ei saa kohdistua alaikäisiin tai sisältää elementtejä, jotka erityisesti vetoavat nuoreen yleisöön.
  • Harhaanjohtava informaatio: Mainonnassa ei saa esittää harhaanjohtavaa tietoa pelien todennäköisyyksistä, voittojen suuruudesta tai pelaamisen seurauksista.

Saako rahapeleistä kirjoittaa?

Rahapeleistä kirjoittaminen Suomessa on sallittua, kunhan noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja eettisiä ohjeistuksia. Tärkeää on, että sisältö ei riko arpajaislakia tai muita säädöksiä, jotka koskevat rahapelien mainontaa ja markkinointia. Rahapelien esittely, niiden toimintaperiaatteiden selittäminen, uutisointi voitoista tai vaikkapa vastuullista pelaamista käsittelevien artikkelien julkaiseminen ovat esimerkkejä sallitusta sisällöstä. Kuitenkin, kirjoituksen luonne ja sisältö määrittävät, missä raja kulkee sallitun ja ei-sallitun välillä.

Linkittäminen rahapelejä koskevissa kirjoituksissa

  • Linkit Veikkauksen sivuille: Koska Veikkaus on Suomessa ainoa laillinen rahapeliyhtiö, linkittäminen sen sivuille ei yleensä aiheuta ongelmia. Tämä tukee myös Veikkauksen monopoliasemaa ja vastuullisen pelaamisen periaatteita.
  • Linkit ulkomaisten rahapeliyhtiöiden sivuille: Linkittäminen ulkomaisten rahapeliyhtiöiden sivustoille voi olla ongelmallista, sillä se voi tulkitaan rahapelien markkinoinniksi, mikä on Suomessa kiellettyä ulkomaisten yhtiöiden osalta. Tällaisen toiminnan katsotaan usein rikkovan arpajaislakia.
  • Eettiset ja lailliset puitteet: Kirjoittaessa ja linkittäessä on syytä huomioida eettiset ohjeistukset ja lailliset puitteet. Vaikka informaation tarjoaminen ja uutisointi ovat sallittuja, niiden ei tule toimia peiteltynä mainontana tai rohkaista laittomaan pelaamiseen. Voiko rahapeleistä kirjoittaa ilmaiseksi?

Vastuullisuus ja laillisuus

Kirjoitettaessa rahapeleistä ja linkitettäessä niihin liittyviin sisältöihin, on aina muistettava vastuullisuuden ja laillisuuden merkitys. On suositeltavaa korostaa vastuullista pelaamista, informoida lukijoita pelihaitoista ja vastuullisen pelaamisen käytännöistä ja välttää harhaanjohtavaa sisältöä

Muista noudattaa lakia. Arpajaislaki ja kuluttajansuojalaki ovat keskeisiä säädöksiä jotka ohjaavat rahapelien markkinointia ja mainontaa Suomessa.

Tulevaisuuden näkymät

Rahapelien mainonnan sääntely on jatkuvan keskustelun ja tarkastelun kohteena Suomessa. Veikkauksen mainonta ja sen sääntelyn haasteet heijastavat laajempaa kamppailua vastuullisen pelaamisen edistämisen ja rahapelituottojen turvaamisen välillä. Tulevaisuudessa on odotettavissa lisää keskustelua ja mahdollisesti myös lakimuutoksia, jotka vaikuttavat rahapelien markkinointiin Suomessa.

Vuosi 2024 on olennainen koska uudistettava arpajaislaki vaatii uudet pelisäännöt markkinointiin.

Rahapelien mainonta on herkkä aihe joka vaatii jatkuvaa valvontaa ja vastuullisuutta kaikilta osapuolilta.

Kysymyksiä ja vastauksia rahapelien mainostamisesta

Saako kasinoita mainostaa Suomessa?

Suomessa kasinoiden mainostaminen on tiukasti säädeltyä. Vain Veikkaus Oy, joka on suomalaisen rahapelijärjestelmän valtiollinen monopoli, saa laillisesti mainostaa kasinopelejä maan sisällä. Ulkomaisten kasinoiden mainonta on kiellettyä, ja tällaisen toiminnan valvontaa tehostetaan jatkuvasti.

Saako vedonlyöntiä mainostaa?

Vedonlyöntiä saa Suomessa mainostaa, mutta ainoastaan Veikkaus Oy:n toimesta. Veikkaus on ainoa taho, jolla on lupa tarjota vedonlyöntipalveluita Suomessa, ja sen mainonnan tulee noudattaa vastuullisen mainonnan periaatteita. Ulkomaiset vedonlyöntiyhtiöt eivät saa mainostaa palveluitaan Suomessa.

Kuka valvoo kasinoita?

Suomessa kasinotoimintaa ja rahapelejä ylipäätään valvoo Poliisihallitus, joka vastaa arpajaislain noudattamisen valvonnasta. Veikkaus Oy:n toimintaa seurataan lisäksi sisäministeriön ja muiden viranomaisten toimesta, varmistamaan, että yhtiö noudattaa sille asetettuja vastuullisen pelaamisen ja muun lainsäädännön vaatimuksia.

Onko nettikasinoiden pelaaminen laillista?

Suomalaisille on laillista pelata ulkomaisten nettikasinoiden pelejä, mutta niiden tarjoaminen ja mainostaminen Suomessa on kiellettyä. Pelaajien kannalta tämä tarkoittaa, että he voivat rekisteröityä ja pelata ulkomaisten nettikasinoiden sivustoilla, mutta heidän on oltava tietoisia riskeistä ja siitä, että nämä kasinot eivät ole Suomen lainsäädännön tai viranomaisten valvonnan alaisia.

Saako Suomessa pelata nettikasinoita?

Kyllä, suomalaiset voivat pelata nettikasinoilla, mutta vain ulkomaisten nettikasinoiden tarjontaa. On tärkeää muistaa, että vaikka pelaaminen itsessään ei ole laitonta, ulkomaisten kasinoiden mainostaminen Suomessa on kiellettyä. Pelaajien on hyvä olla tietoisia siitä, että ulkomaisten kasinoiden valvonta ja pelaajansuoja eivät välttämättä ole samalla tasolla kuin Veikkaus Oy:n tarjoamissa palveluissa.