Mikä ihmeen kanavointiaste – Lue ABC

Kanavointiaste kuvaa sitä, kuinka suuri osa maan rahapelitoiminnasta tapahtuu valvotussa ja lisensoitussa ympäristössä. 

Miksi kanavointiaste on tärkeä käsite ymmärtää?

On hallituksen vastuulla tavoitella mahdollisimman korkeaa kanavointiastetta. Korkea kanavointiaste tarkoittaa, että suurin osa rahapelaamisesta tapahtuu valtion säätelemien ja hyväksymien toimijoiden kautta. Tämä on erityisen tärkeää rahapelihaittojen ehkäisemisen ja pelaajien suojelun kannalta.

Kanavointiasteen merkitys korostuu useasta syystä:

  • Rahapelihaittojen ehkäisy: Valvotuissa ympäristöissä voidaan paremmin tunnistaa ja puuttua peliongelmiin. Viranomainen ei saa tietoa pelijärjestelmän ulkona tapahuvasta pelaamisesta. 
  • Valtion tulot: Lisensoitujen toimijoiden kautta pelatuista peleistä kertyvät tulot tukevat yhteiskunnallisia hankkeita verojen kautta. Vaikka useat tutkimukset ovatkin näyttäneet että valtion saamat verotulot rahapelaamisesta eivät kata siitä usein aiheutuvia kustannuksia, on tärkeää että valtio saa edes jotain. Vaihtoehtoisesti kaikki pelaajien tappiot valuvat ulkomaille, ja suomalaisille jää käteen nolla.
  • Pelaajien suoja: Valvotut toimijat voivat tarjota turvallisemman peliympäristön.

Nykytilanne ja haasteet

Vaikka kanavointiasteen pitäminen korkeana on tavoitteena, useat maat, kuten Ruotsi, kohtaavat haasteita alhaisen kanavointiasteen takia. Ruotsin kanavointiaste on laskenut tavoitellusta 90 %:sta niinkin alhaiseksi kuin 77%, mikä osoittaa, että yhä useampi pelaaja siirtyy lisensoimattomien tarjoajien pariin​​. 

Suomessa hallitus pyrkii uudistamaan arpajaislainsäädäntöä kanavointiasteen parantamiseksi, mutta tämä on haasteellista, sillä noin puolet verkossa tapahtuvasta rahapelaamisesta suuntautuu järjestelmän ulkopuolisiin peleihin​​.

Kanavointiaste selitys

Toimenpiteet ja ratkaisut

Tehokkain keino kanavointiasteen parantamiseen on kuluttajien tietoisuuden lisääminen lisensoitujen pelien merkityksestä ja haitoista, joita lisensoimattomat pelit voisivat aiheuttaa. Lisäksi rahapelihaittojen ennaltaehkäisy ja valvonnan tehostaminen ovat avainasemassa​​. Esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportti korostaa valvonnan keskittämisen ja tehostamisen tärkeyttä.

HaasteMahdollinen ratkaisuSelitys
Lisensoimattomien pelien suosioKuluttajien valistaminenLisäämällä tietoisuutta lisensoitujen pelien eduista ja lisensoimattomien pelien riskeistä voidaan kannustaa pelaajia valitsemaan turvallisemmat vaihtoehdot.
RahapelihaitatTehostettu valvonta ja ehkäisySääntelyn keskittäminen ja valvonnan tehostaminen voivat auttaa tunnistamaan ja puuttumaan peliongelmiin aikaisemmassa vaiheessa. Tietyn datan mukaan tappioden pienentäminen voi auttaa torjumaan häviöitä.
Valtion tulovirran menetysUudistettu lainsäädäntöArpajaislain uudistaminen ja modernisointi voivat parantaa kanavointiastetta sekä varmistaa, että valtion tulot säilyvät ennallaan tai kasvavat.
Pelaajien suojaToimivat työkalut ja vahtikoiratVahvistamalla vastuullisen pelaamisen toimenpiteitä, kuten pelirajoja ja itsepoissulkutoimintoja, voidaan suojella pelaajia ja edistää terveellisempiä pelitapoja.
Teknologiset haasteetDigitaalisten työkalujen kehittäminenInvestoimalla uusiin teknologioihin, kuten tekoälyyn ja koneoppimiseen, voidaan parantaa valvonnan tehokkuutta ja estää lisensoimattomien pelien tarjonta.

Kuluttajien valistaminen: Valistuskampanjat ja tiedon levittäminen eri medioissa voivat lisätä yleistä tietoisuutta rahapelien riskeistä ja siitä, miten lisensoitujen toimijoiden peleissä pelaaminen tukee vastuullista pelaamista ja yhteiskunnallisia hyötyjä.

Tehostettu valvonta ja ehkäisy: Viranomaisten, kuten Kilpailu- ja kuluttajaviraston, roolia rahapelien sääntelyssä ja valvonnassa voitaisiin vahvistaa. Tämä voisi sisältää paremmat resurssit lisensoimattomien tarjoajien torjuntaan ja pelaajien suojelutoimiin​​.

Uudistettu lainsäädäntö: Arpajaislain päivittäminen voisi selkeyttää sääntelyä, tehostaa valvontaa ja tarjota uusia keinoja kanavointiasteen parantamiseen. Esimerkiksi selkeämmät säädökset online-pelaamisesta ja lisensoinnista voivat auttaa hallitsemaan rahapelien tarjontaa tehokkaammin.

Vastuullisen pelaamisen toimenpiteet: Toimijoiden tulisi aktiivisesti edistää vastuullisen pelaamisen käytäntöjä, kuten itsearviointityökaluja, pelitaukoja ja henkilökohtaisia pelirajoja. Tällaiset toimenpiteet auttavat pelaajia hallitsemaan omaa pelaamistaan ja vähentämään pelihaittojen riskiä.

Digitaalisten työkalujen kehittäminen: Teknologian hyödyntäminen, kuten kehittyneet tunnistautumis- ja seurantajärjestelmät, voi auttaa estämään alaikäisten pelaamisen ja tunnistamaan ongelmapelaamisen varhaisessa vaiheessa.

Näiden ratkaisujen toteuttaminen vaatii yhteistyötä valtion, toimijoiden, järjestöjen ja kuluttajien välillä. On tärkeää, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin ja toimivat yhdessä rahapelihaittojen vähentämiseksi samalla kun varmistetaan rahapelien markkinoiden terve toiminta.

Veikkauksen mielipide

Veikkaus on ilmaissut, että siirtyminen lisenssijärjestelmään vahvistaisi Veikkauksen asemaa, koska se mahdollistaisi kilpailun rahapelimarkkinoilla samoin ehdoin kuin muutkin toimijat. 

Nyt ehdoissa on valtavat erot ja se on yksi syy siihen, että järjestelmän sisällä tapahtuva pelaaminen on supistunut ja ulkopuolella kasvanut.

Olli Sarekoski,
Veikkauksen toimitusjohtaja
Ylen-haastattelu

Toimitusjohtaja korostaa, että nykyiset ehdot aiheuttavat sen, että sisäisesti tapahtuva pelaaminen on vähentynyt, kun taas ulkopuolella se on kasvanut​.

Veikkaus häviää asiakkaita kotimaisen järjestelmän ulkopuolisten nettikasinoiden tarjoamien arvokkaiden bonusten ansiosta. 

Yhteenveto

Kanavointiaste on keskeinen tekijä rahapelien markkinoiden terveessä toiminnassa. Sen ylläpitäminen ja parantaminen vaativat jatkuvaa työtä, valistusta ja sääntelyn tehostamista. Suomen on tärkeää seurata kansainvälisiä esimerkkejä ja soveltaa parhaita käytäntöjä rahapelipolitiikassaan. Näin voidaan varmistaa, että rahapelit tukevat yhteiskunnallisia tavoitteita samalla kun pelaajien turvallisuus ja hyvinvointi säilyvät etusijalla.